Kde se připojit

Kamenice, obecní úřad, knihovna
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Adresa:
Kamenice 481, Kamenice
Popis:
indoor hotspot, WiFi pokrytí úřadu a knihovny
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz


<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech