Kde se připojit

Telč, nádraží ČD
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Adresa:
Masarykova 156, Telč
Popis:
indoor hotspot, čekárna
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz


<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech