Kde se připojit

Havlíčkův Brod, Krajská digitalizační jednotka
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Adresa:
Jihlavská 628, Havlíčkův Brod
Popis:
indoor hotspot
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz


<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech