Kde se připojit

Velké Meziříčí, knihovna
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Adresa:
Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Popis:
indoor hotspot, internetovna studovna, čítárna
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz
<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech