Kde se připojit

Pelhřimov, muzeum
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Adresa:
Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov
Popis:
indoor hotspot, vstupní místnost, pokladna
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz
<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech