Kde se připojit

Křižánky, obec
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Adresa:
Křižánky 116, Křižánky 116
Popis:
outdoor hotspot, budova obce
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz
<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech