Kde se připojit

Velké Meziříčí, náměstí
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Adresa:
Náměstí 14/16, Velké Meziříčí
Popis:
outdoor hotspot na budově MěÚ vykrývající náměstí
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz


<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech