Kde se připojit

Velké Meziříčí, MěÚ spořitelna
SSID:
ROWANet-Free,
Adresa:
Náměstí 14/16, Velké Meziříčí
Popis:
indoor hotspot, II., III., IV. patro
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz
<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech