Kde se připojit

Jihlava, městská knihovna
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Adresa:
Hluboká 1, Jihlava
Popis:
indoor hotspot v čítárně
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz
<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech