Kde se připojit

Jihlava, detašované pracoviště KrÚ - Seifertova 26 OK
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Adresa:
Seifertova 26, Jihlava
Popis:
indoor hotspot v zasedací místnosti
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz


<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech