Kde se připojit

Třešť, SOU a SOŠ
SSID:
ROWANet-Free, ROWANet-Public, eduroam
Adresa:
K Valše 38, Třešť
Popis:
6 indoor hotspotů v areálu školy
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz


<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech