Kde se připojit

Jihlava, Magistrát města Jihlavy
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Adresa:
Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava
Popis:
indoor hotspot, zasedací místnost zastupitelstva
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz


<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech