Kde se připojit

Jihlava, náměstí - spodní část
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Adresa:
Masarykovo náměstí 24, Jihlava
Popis:
outdoor hotspot na budově Oblastní galerie Vysočiny vykrývající spodní část náměstí
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz
<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech