Kde se připojit

Nové Město na Moravě, kulturní dům
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Adresa:
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
Popis:
2x indoor hotspot v kulturním domě - sál, knihovna
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz
<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech