Kde se připojit

Jihlava, náměstí - vrchní část
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Adresa:
Masarykovo náměstí 57/58, Jihlava
Popis:
oudoor hotspot na budově muzea vykrývající vrchní část náměstí
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz
<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech