Kde se připojit

Želetava, základní škola
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Adresa:
Pražská 164, Želetava
Popis:
outdoor hotspot před ZŠ
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz
<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech