Kde se připojit

Havlíčkův Brod, náměstí
SSID:
ROWANet-Free, eduroam
Adresa:
Havlíčkovo náměstí 57a 56, Havlíčkův Brod
Popis:
outdoor hotspot vykrývající náměstí Havlíčkův Brod
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz
<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech