Kde se připojit

Havlíčkův Brod, MěÚ - ul. V Rámech
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Adresa:
VRámech 1855, Havlíčkův Brod
Popis:
indoor + outdoor hotspot v budově MěÚ Havlíčkův Brod
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz
<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech