Kde se připojit

Žďár nad Sázavou, MěÚ
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Adresa:
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou
Popis:
indoor hotspot, zasedací místnost MěÚ
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz
<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech