Kde se připojit

Jihlava, Krajský úřad Kraje Vysočina
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Adresa:
Žižkova 57, Jihlava
Popis:
21x indoor hotspot v sídle krajského úřadu kraje Vysočina
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz
<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech