Služby sítě


Síť ROWANet poskytuje mnoho služeb. Jedná se o veřejné služby, privátní služby a také služby resortní.
 
Veřejné služby: 
 
 • Připojení do sítě Internet 
CESNET: 2x10 Gb + 1x10 Gb záloha
Optonet: 1x10 Gb 
  Nej.cz: 1x1 Gb 
 • Záložní konektivita pro uživatele PA z AS 2852 (všichni kromě KrU) 

 • Kraj Vysočina - LIR AS - peering CESNET, Optonet, ITSelf 

 • Konektivita IPv4 i IPv6 
 • Obě AS začleněna v systému Bezpečná VLAN ( FENIX )

 • ROWANet Wifi 
       Aktuální počet hotspotů cca 110ks (ve vlastnictví Kraje 70ks) 
       Vysílaná SSID - ROWANet-Public, eduroam
 
 
Privátní služby: 
 
 • Konektivita k serverům v TC Kraje Vysočina - datové propojení LAN organizace do TC ( provoz IT systémů organizace v datacentru Kraje) 
 • Distribuce interrní LAN sítě organizace (v rámci města, příp. v rámci více měst)
 • Datové okruhy L2 i L3 pro příspěvkové organizace kraje a jiné nekomerční organizace 
 
Resortní služby: 
 
 • Síť MVČR (PČR, HZS); 
 • ISEO (informační systém evidence obyvatel - matriky)
 
Dále je síť také operátorem pro CMS2 v rámci čehož nabízí připojení k videokonferečnímu systému Asociace krajů České republiky. Dále je to přístup ke správním evidencím a poskytování konektivity EMEDOCS.
  
 
 
Výčet všech služeb, které síť ROWANet poskytuje najdete na tomto odkazu.  
 
Zpět
© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech