Co je ROWANet ?ROWANet je projektem páteřní optické datové sítě veřejné správy v kraji Vysočina. Nositelem projektu je odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina. ROWANet usiluje o podporu ze strukturálních fondů EU (SROP, opatření 2.2). Realizace projektového záměru je v souladu s dlouhodobou strategií kraje Vysočina v oblasti rozvoje základní infrastruktury. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 29.6.2004 (viz. zápis)
Podrobnější informace získáte v části projekt nebo v sekci dokumenty.

V případě zájmu o konkrétní informace kontaktujte:
Ing. Petr Pavlinec (vedoucí Odboru informatiky KrÚ kraje Vysočina)
Ing. Václav Jáchim (vedoucí Koncepčního oddělení OI KrÚ kraje Vysočina)Zpět
© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech