Aktuálně

SANNovou sekci věnující se otázce Datového centra kraje Vysočina (regionální SAN) naleznete ZDE .
Velkoobchodní nabídka pronájmu trasy Jihlava - Řehořov
    V souladu se zněním zadávací dokumentace na realizaci zakázky malého rozsahu s názvem "Posílení krajské optické páteřní sítě ROWANet - využití chrániček v majetku Kraje Vysočina podél silnice II/602" zveřejňujeme vysoutěženou veřejnou velkoobchodní nabídku na pronájem trasy Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava - technologický kontejner HZS, Řehořov pro možný vstup do NGA sítě "Datová dálnice Kamenice". Trasa je realizována jako datový spoj na dedikovaném páru CWDM/DWDM lambd. Cena za pronájem datové trasy je 6.000,- Kč + DPH. Poskytovatelem pronájmu je firma M-SOFT spol. s r. o., Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 579 111, www.m-soft.cz.
    
Novinky
    
2.10.2019

Zveřejněn nový návod na konfiguraci služby EDUROAM

 

30.9.2019

Zveřejněn přehled služeb Technologického centra Kraje Vysočina a sítě ROWANet

 

 
31.8.2018

Nové optické trasy v majetku Kraje Vysočina financované částečně z IROPu do Telče, Humpolce a Velké Bíteše. Telč a Humpolec již "jedou" po nových trasách, Velká Bíteš ještě čeká na nasvícení.

 

20.12.2017

Optická trasa sítě ROWANet z Velkého Meziříčí do Třebíče vykazuje zvýšený útlum. Problém řešíme v rámci servisní smlouvy s dodavatelskou firmou. Konektivita do Třebíče je v případě nutnosti zajištěna automatickým přechodem na záložní trasu. Tento přepad se může projevit nahodilými krátkodobými výpadky (v řádech jednotek vteřin) dostupnosti služeb sítě ROWANet a Internetu. Za způsobené potíže se omlouváme.

 

23.10.2017

Zítra, tj. 24. 10. 2017, v čase od 17 do 19 hod bude v síti ROWANet probíhat test provozu PI adres (rozsah IP adres 195.93.216.0 /23) přes záložní internetovou konektivitu. V této době může docházet ke krátkodobým (v řádech minut) výpadkům služeb poskytovaným sítí ROWANet na tomto adresním rozsahu. Cílem testů je zvýšení bezpečnosti sítě a stability provozu. Všem subjektům, využívajícím služby sítě ROWANet se předem omlouváme za způsobené potíže a pevně doufáme, že po vyhodnocení testů se nám podaří kvalitu služeb, poskytovaných sítí ROWANet, posunout na vyšší úroveň. Ostatní adresní rozsahy a služby nebudou těmito testy dotčeny.

 

23.10.2017

Na vybraných páteřních linkách testujeme 10 Gb technologie. Aktuálně jsou zprovozněné 10 Gb spoje na technologii DWDM do Nového Města na Moravě, Třebíče a Havlíčkova Brodu, na technologii CWDM do Havlíčkova Brodu s tím, že Havlíčkův Brod má plnou konektivitu 20 Gb LACP. Původní 1 Gb spoje jsou stále plně funkční a jsou v režimu záložního spoje. V případě, že by došlo k výpadku 10 Gb linky, provoz automaticky přepadá na 1 Gb linku.

 

9.8.2017

Zítra, tj. 10. 8. 2017, v čase mezi 21. a 24. h., bude CESNET provádět změny na páteřních prvcích sítě. K výpadkům konektivity by nemělo díky redundanci připojení do sítě CESNET docházet, přesto je možné, že se krátkodobě (v řádu jednotek minut) objeví výpadyk provozu. Sdružení CESNET se předem omlouvá za způsobené komplikace.

 

 9.8.2017

Společně s firmou AutoCont si velice vážíme, že jste investovali svůj čas a zúčastnili se letošního semináře Internet v Telči. Pokud jste minuli některou z přednášek nebo si chcete ještě jednou projít ty, které Vás zaujaly, máte možnost získat prezentace ve formátu .pdf zde.

 

18.7.2017

Ve věstníku VZ byla zveřejněna a vyhlášena veřejná zakázka „Datové linky ROWANet“. V případě zájmu o podání nabídky na optická vlákna naleznete detaily zakazky  na https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00004364.


Lhůta pro podání nabídek  končí 28. 8. 2017 v 11 hod.  

 

 13.7.2017

Začátkem června 2017 byla síť ROWANet propojena s privátní sítí Evropské unie TESTA NG. Požadavek na konektivitu do této sítě vznikl na základě projektů, řešených Krajem Vysočina v oblasti přeshraniční výměny dat. Připojení ROWANetu k síti TESTA NG je ralizováno prostřednictvím Krajského konektoru CMS 2.0 ve správě NAKIT a bude sloužit Kraji Vysočina k přímé a bezpečné komunikaci s partnery v rámci celé EU.

Síť TESTA NG je privátní síť Evropské unie, izolovanou od Internetu, která umožňuje různým státním institucím, ministerstvům a úřadům komunikovat napříč zeměmi Evropské unie s cílem přenosu rychlou a bezpečnou cestou mezi všemi partnery. Úroveň bezpečnosti v síti TESTA NG dosahuje stupně „vyhrazené“ v souladu se všemi regulačními a bezpečnostními opatřeními rady EU. 

 

13.7.2017 

 ROWANet je používán některými ORP k přístupu k tzv. správním evidencím prostřednictvím spoje sítě ITS. Nyní je tato služba dostupná také prostřednictvím krajských konektorů CMS. K 15. 6. 2017 bylo úspěšně přepojeno do prostředí sítě ROWANet dalších 6 ORP. Díky výborné spolupráci s jednotlivými pracovníky dotčených úřadů obcí s rozšířenou působností trvala celá akce necelé dvě hodiny a doba výpadku poskytování služby správních evidencí v jednotlivých lokalitách byla v řádu jednotek minut.

 

 29.5.2017

Od čtvrtka 25. 5. 2017 od 18:30 do pátku 26. 5. 2017 do 2:30 proběhla celková rekonfigurace klíčových prvků sítě ROWANet. Jejím cílem bylo rozdělení provozu na veřejných PA a PI adresách tak, aby veškerý provoz sítě ROWANet směrem ke službám, poskytovaným touto sítí, byl směrován pouze touto sítí bez závislosti na ostatních peeringových službách a bez rozdílů mezi poskytovateli.
Přestože jsme věnovali přípravě maximální pozornost, došlo k některým neočekávaným situacím, jejichž dopad bylo možné zaznamenat ještě v pátečních dopoledních hodinách. Touto cestou bychom se chtěli omluvit za způsobené potíže všem uživatelům služeb sítě ROWANet a současně poděkovat za spolupráci především kolegům z příspěvkových organizací Kraje Vysočina za rychlou zpětnou vazbu v případě výskytu provozních potíží.

 

 9.5.2017

Ve čtvrtek 25. května 2017 v době přibližně od 18:00 do 24:00 hod bude v síti ROWANet docházet ke krátkodobým výpadkům konektivity do Internetu a přístupu ke službám, distribuovaným touto sítí. Důvodem je celková rekonfigurace síťové infrastruktury.
Přestože věnujeme maximální péči informování všech subjektů, které využívají služeb sítě ROWANet, je možné, že se zpráva o výpadku nedostala do vašeho e-mailu, nebo byla doručena někomu nesprávnému. V tomto případě prosíme o zaslání korektních kontaktních údajů na adresu info@rowanet.cz.
V případě, že v následujícím období zaznamenáte jakékoliv anomálie v chování sítě, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese dohled@rowanet.cz.

 

 4.10.2016

Kraj Vysočina podepsal s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Memorandum o sdílení služeb a sítí. Předmětem memoranda je koordinovaný postup při výstavbě, užívání, inovaci a dalším rozvoji neveřejných telekomunikačních sítí subjektů veřejné správy a jejich elektronických služeb. Cílem memoranda pak je společné využití optické kabelové sítě ŘSD ČR, optické kabelové sítě ROWANet, provozované Krajem Vysočina.

 

 23.6.2016

Muzeum Třebíč se stalo první příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, propojenou kompletně na IPv6. Propojeny jsou 3 lokality, a to pracoviště v Třebíči, Moravských Budějovicích a hosting serverové technologie v TCK KrÚ. Využitý adresní rozsah je z PI rozsahu IPv6, který jsme získali jako LIR. 

 

 13.6.2016

Dnes, tj. 13.6.2016 v 17:45 byla závada na lince do Telče odstraněna, všechny služby sítě ROWANet jsou plně funkční.

 

 11.5.2016

V sekci TCK byla zveřejněná nová verze "Provozního řádu Technologického centra Kraje Vysočina". Současně v této sekci najdete také poslední prezentace služeb, poskytovaných v rámci TCK. 

 

 10.3.2016

Pro zajištění potřeb, nezávislosti a rozvoje zdrojů v oblast IPv4 i IPv6 pro provoz sítě Rowanet jsme se stali členem sdružení RIPE NCC, které zajišťuje pro Evropu (a Střední východ, roli Regionální internetového registru (Regional Internet Registry, zkratka RIR, podřízen IANA) a poskytujíce globální internetové zdroje a s nimi spojené služby (IPv4, IPv6 a AS Number resources) pro členy v regionu RIPE NCC. Členové jsou zejména poskytovatelé připojení k internetu (Internet service providers) v roli Lokálního internetovéhp registru (LIR).
Zároveň došlo k přistoupení monitoringu našeho stávajícího autonomního systému AS48091 s využitím Atlas RIPE Probe #26879, kam budou zařazeny i nové rozsahy.

 

 18.2.2016

Včera večer byly vyměněny hraniční routery mezi sítěmi ROWANet a CESNET, které jsou nově propojeny rychlostí 2x 10 Gb. 

 

 17.2.2016

Ve čtvrtek 25.2.2016 mezi 16. - 21. hodinou je naplánována výměna hraničních routerů mezi sítí ROWANet a CESNET. Přes veškerou snahu, kterou věnujeme přípravě celé akce, jsou v tomto čase možné krátkodobé výpadky poskytovaných služeb.
Cílem výměny je především posílení konektivity na 2x 10 Gb do sítě CESNET a změna logiky vstupu a distribuce služeb v síti ROWANet.

 

 27.1.2016

Ve středu 27. 1. 2016 byla oživena podstatná část MAN Chotěboř. V přípojných místech krajských organizací byly instalovány CE prvky. Mezi připojenými organizacemi jsou chotěbořské střední školy, Základní škola a praktická škola a výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina. Po dokončení optické trasy v průběhu jara tohoto roku bude dokončeno i připojení obvodního oddělení Policie ČR.
Spoje byly realizovány na standardní jednovláknové technologii WDM na vlnových délkách 1310 a 1550 nm s maximální přenosovou rychlostí 1 Gb. MAN Chotěboř tak zprostředkuje služby sítě ROWANet dalším organizacím. 

 

 12/2015

Koncem roku 2015 došlo k předání optických vláken v Chotěboři, v průběhu ledna 2016 dojde k připojení středních škol, ZŠ a PŠ Chotěboř, ZZS Chotěboř.

 

 10.12.2015

V souvislosti s poškozením optického kabelu v Pelhřimově mezi Městským úřadem a budovou PČR, a následně naplánovanými servisními pracemi na tomto kabelu ze strany vlastníka kabelu (ČDT) bychom Vás chtěli upozornit na možné krátkodobé výpadky dnes mezi 15. a 17. hodinou. V tomto časovém okně bude spoj převeden na náhradní trasu, tak aby bylo možné poškozený kabel opravit s minimálním dopadem na provoz služeb .
Za pochopení předem děkujeme.

 

 16.11.2015

Do sítě ROWANet byla připojena výjezdová stanice HZS ve Světlé nad Sázavou.

 

 19.6.2015

V souvislosti s plánovaným upgradem SW routeru do sítě CESNET, bychom Vás chtěli upozornit na možné výpadky služeb poskytovaných sítí CESNET dne 1. 7. 2015 v době mezi 22. a 23. hodinou.
Za pochopení předem děkujeme.       

 

 17.6.2015

Krajské technologické centrum dokončuje další ze svých služeb v oblasti hostingu systémů pro veřejnou správu. Tentonkrát jde o systém CROSEUS společnosti Dynatech (více viz. tisková zpráva )

 

 20.4.2015

V síti ROWANet jsme (jako jediný kraj v ČR) úspěšně implementovali síťovou distribuci aplikace CRŘ (Centrální registr řidičů) z CMS (Centrální místo služeb), prostřednictvím vyhrazené sítě ITS-MVČR. Ověřila se tak cesta k bezpečné a v ČR i unikátní redistribuci služeb pro výkon Veřejné správy.
Při této implementaci jsme spolupracovali zejména s kolegy z fy I.CZ a ČP o.z (MVČR). Z ORP na Vysočině testovali přístup Humpolec a Magistrát města Jihlavy.

 

 17.4.2015

Informujeme Vás o plánovaných pracech na optimalizaci spojení a změny routingu PI a PA adres v síti ROWANet vůči ISP CESNET. Dne 22.4.2015 od 17:00 hodin může docházet ke krátkodobým výpadkům komunikace do sítě INTERNET.
Naaím cílem je stálé zvyaování kvality služeb vůči klientům sítě ROWANet. Děkujeme za pochopení.

 

 13.3.2015

Informujeme Vás o servisním okně fy itself s.r.o., které se uskuteční dne 17.3.2015 a to z důvodu přepojení konektivity. Servisní okno proběhne v době 00:01 - 06:00.
V plánovaném servisním okně dojde ke krátkému výpadku dodávané služby konektivity do 30min.

 

 8.1.2015

Počínaje dneaním dnem, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - Cestmistrovství Humpolec , začala aktivně využívat novou optickou trasu do jejich sídla v Humpolci. Stala se tak první aktivně připojenou organizací, která odebírá služby sítě ROWANet v tomto městě.

 

 19.12.2014

Město Humpolec se, počínaje dneaním dnem, zařadilo do neustále se rozrůstající množiny připojených měst k síti ROWANet. Naae úsilí se podařilo realizovat i ve spolupráci s městem Humpolec, kolegy ze sdružení CESNET a fy SpaceCOM.

 

 27.11.2014

V posledním měsíci roku 2014 budeme řeait připojení ORP Humpolec, PČR, KSUSV částečně prostřednictvím fotonických služeb kolegů ze sdružení CESNET.

Spolupráce s kolegy ze sdružení se nadále prohlubuje, např. směrem k implementaci systému FTAS , vzájemné propagace PI rozsahů mezi Autonomními Systémy Kraje Vysočina a Plzeňského Kraje, vytvoření záložního přímého spojení (bez preroutingu v Jihlavě) do uzlu sítě CESNET2 v Brně.   

 

  26.11.2014

Úspěaně jsme přepojili DP MPSV Žďár nad Sázavou, ÚP Bystřice nad Pernatejnem z bezdrátového spoje na optickou páteř v Bystřici n.P. Dále jsme tento měsíc zajistili konektivitu k naaí optické infrastruktuře, či úspěaně zmigrovali ISP, u středních akol v Náměati nad Oslavou, Velkého Meziříčí a Třebíče.

 

 24.10.2014

Dne 25.10.2014 ve 23:00 proběhne restart páteřního routeru sítě ROWANet vůči ISP CESNET. Po dobu cca 5ti minut nebude dostupná konektivita k síti Internet z IP adres přidělených sdružením CESNET (PA adresy).

 

 3.10.2014

Omlouváme se za 10minutový výpadek konektivity do sítě CESNET, který nastal z důvodu rozpadu port-channelu mezi routerem CESNETu a routerem KrÚ. Na dalaí analýze pracujeme.

 

 26.9.2014 Úspěaně jsme připojili obec Oslavice (u Velkého Meziříčí) na optickou páteřní infrastrukturu sítě ROWANet. Obecní úřad i Z` tak mohou plně využít veakerých poskytovaných služeb pro subjekty VS, které jsou na síti ROWANet nabízeny.
 26.9.2014

Sbor dobrovolných hasičů Jaroměřice nad Rokytnou se od včerejaího dne zařadil k dalaí jednotce SDH (HZS), která je (prostřednictvím naaí sítě ROWANet) připojena až do centra tísňového volání 112 HZS Kraje Vysočina.

 

 22.9.2014

V období květen až červenec 2014 byly na webech obcí druhého a třetího stupně hledány informace o elektronických službách obcí, jako např. možnost objednávání se na úřad, databáze akcí, speciální web elektronické podatelny, webový diskuzník, klikací rozpočet, on-line podání, existence MAN sítí, standard IPV6, rozaíření technologie DNSSEC, veřejná wi-fi, portál GIS, portál ÚKM atd.

Výsledek je k dispozici v systému KEVIS v evidenci IT služby měst .


Vaem ORP a POÚ byl zřízen přístup pro editaci. Každá obec tak má možnost po přihláaení kdykoliv údaje aktualizovat.
Pokud nemáte přihlaaovací údaje k dispozici, můžete o jejich zaslání požádat Táňu Mrázkovou (mrazkova.t@kr-vysocina.cz).

Prosíme o kontrolu a případnou aktualizaci získaných informací.

Vaem, kteří se zapojí, předem děkujeme!   

 

 22.9.2014

Byla posílena trasa do Chotěboře na aktuálních 2x1Gb, opět v topologii dvojité hvězdy z CORE naaí sítě v Jihlavě.

Město Havlíčkův Brod bylo opticky posíleno o 16ti kanálový CWDM modul z Jihlavy, který bude využit mj. i pro navazující trasy - Světlá nad Sázavou, Chotěboř

.

 28.8.2014

Mezi připojené lokality přibyla jednotka profesionálních hasičů v Moravských Budějovicích (jejich společné centrum s SDH Moravské Budějovice), obec Dolní Krupá (připojen MěÚ, Z`, M`, Knihovna). Dále pracujeme na připojování detaaovaných pracoviať a budov nově sloučených S` (středních akol), ať již pomocí vrstvy L2, tak i L3VPN v naaí MPLS síti ROWANet.

Skrze naai síť jsme začali tunelovat Kamerový systém obce Stonařov na OOPČR v Třeati. 

Dalaí plánovanou akcí bude připojení obce Oslavice (u Velkého Meziříčí) a  nasvícení města Chotěboř!

 

 30.7.2014

Kraj Vysočina dokočil vývoj Registru sítí . Zveme Vás tímto ke sdílení informací o topologii a možnostech sdílení sítí ve vlastnictví subjektů veřejné správ!

 

7.7.2014

Srdečně Vás zveme k jubilejnímu festivalovému setkání - " INTERNET v Telči ". 
Ano, uplynulo totiž již 10 let od schválení výstavby první veřejnoprávní sítě v ČR - projektu ROWANet . Z tohoto důvodu bude podtitul znít - " Veřejnoprávní sítě - 10 let po velkém třesku ".

Jak se na tyto projekty nahlíží dnes? Jaký je jejich dalaí rozvoj a služby? S jakými tématy se potkávají v souvislosti s dneaními trendy bezpečnosti a mobility? Nejen pro zástupce krajů, měst a obcí, ale také odborné veřejnosti, je určen seminář, který proběhne v Hotelu U Hraběnky dne 6. srpna 2014.

 

26.6.2014

Úspěaně jsme (díky spolupráci s městem Jaroměřice nad Rokytnou) připojili jednotku SDH (dobrovolných hasičů) JPO2 Jaroměřice nad Rokytnou.

 

16.6.2014

Počet útvarů Policie ČR, které využívají naai síť ROWANet, se opět zvýail. Od dneaního dne přibyl Žďár nad Sázavou!

 

  9.6.2014

Po víkendovém bezchybném provozu nově připojené lokality Policie ČR v Náměati nad Oslavou můžeme oznámit, že již zabezpečujeme konektivitu pro celkem 10 útvarů Policie - Bystřice nad Pernatejnem, Jihlava, Jaroměřice nad Rokytnou, Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Velké Meziříčí, Přibyslav, Třebíč, Třeať a Náměať nad Oslavou!

 

15.5.2014 Doalo k náhlé nefunkčnosti části distribuovaných služeb na síti ROWANet.
Z tohoto důvodu musíme akutně přikročit k restartu centrálních prvků sítě, nejpozději dnes 15.5. v 17:00.

Bohužel nejsme schopni problém (ani se supportem výrobce) vyřeait jiným způsobem.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se.

 

 6.5.2014

Od ledna tohoto roku jsme zaznamenali a s dodavatelem řeaíme, náhodnou nedostupnost služeb distribuovaných ve VPLS L2 VPN naaí MPLS sítě ROWANet na prvcích Hewlett-Packard  (HP).
V minulém týdnu proběhla investigace s oddělením výzkumu a vývoje (R&D) fy HP v Číně. V rámci investigace proběhla simulace chyby ve VPLS instancích a byla informatiky KrÚ vůči R&D dostatečně vysvětlena a popsána. Následně byly veakeré diagnostické úkony R&D sledovány informatiky Kraje Vysočina, zastoupením fy HP v ČR a jejich kolegy z Austrálie.
Nyní probíhá následná analýza výstupů investigace ze strany R&D.
Předpokládáme, že dojde ve výhledu několika málo týdnů k vyřeaení problému upgradem firmware na CORE prvcích naaí sítě.

 

 23.4.2014

V současné době:

 • připojujeme k naaí síti dalaí složky Ministerstva vnitra, v Náměati nad Oslavou a Počátkách (na Pelhřimovsku)
 • připravujeme první DWDM 10Gb/s trasu vůči ORP v Novém Městě na Moravě
 • připravujeme upgrade optického spoje Jihlava - Pelhřimov - Pacov na technologii DWDM a nasazení DWDM technologie i směrem na Moravské Budějovice (příprava na zakruhování Třebíče) 
 •                  
 25.2.2014 Oznamujeme plánovanou odstávku trasy Jihlava - Pelhřimov - Pacov, dne 7.3.2014 od 0:00-6:00. Důvodem jsou opravné práce na kabelu ČDT.
  7.2.2014 Oznamujeme Vám, že dne 27. 2. 2014 mezi 16 - 17hod, dojde k přepojení páteřního Cisco routeru sítě CESNET2 na router nový. Předpokládáme (v této době) omezení e-infrastruktury a veakerých služeb sdružení, distribuovaných prostřednictvím sítě ROWANet.

Děkujeme za pochopení.

 17.1.2014 Oznamujeme, že od 9:13 dochází ke krátkodobým neplánovaným výpadkům trasy fy Metron v lokalitě Třebíč. Situace je analyzována.
 28.11.2013 Oznamujeme požár v blízkosti CabelHouse fy Optonet. V současné době tudíž jejich centrum neodbavuje jakékoliv poskytované služby.
 22.11.2013

V pátek 13.12.2013 od 18:00 bude probíhat postupný upgrade firmware na koncových routerech sítě ROWANet, z důvodu aplikace bezpečnostních záplat. Od 21:00 pak bude nový firmware aplikován i na páteřní směrovače/route reflectory.

Po celou dobu bude docházet ke krátkodobým výpadkům lokalit v délce do 20min.

Odstávka se dotkne i kontaktních míst MPSV - Úřadu práce, Státní sociální podpory a Hmotné nouze v lokalitách:

 • Jihlava, Tolstého 15
 • Jihlava, Brtnická 21
 • Jihlava, Vrchlického 16
 • Jihlava, Třída Legionářů 17
 • Pelhřimov, Pražská 127
 • Velké Meziříčí, Hornoměstská 39
 • Bystřice nad Pernatejnem, Tyraova 408
 • Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 12 

Děkujeme Vám za pochopení a za způsobené potíže se předem omlouváme.

 21.11.2013 Na konci roku 2013 bude ukončen provoz bezdrátové sítě ROWANet-Private z důvodu naprosto minimálního využití. Posledních pár uživatelů kteří se autorizovali do této sítě bude "přemigrováno" na služby sítě ROWANet-Public, eduroam či 3G sítě. RIP SSID:ROWANet-Private
  14.11.2013

Z důvodu opravy optického kabelu ČDT, který byl cca před rokem silně mechanicky poakozen, oznamujeme Vám plánovanou odstávku na trase Jihlava - Pelhřimov - Pacov. Kompletní odstávka proběhne od/do 26.11.2013 23:00:00 - 27.11.2013 5:30:00.

Kabel bude v úseku Kostelec - Rantířov zcela nahrazen. Děkujeme za pochopení.

 1.11.2013

Ve dnech 4. 11. a 7. 11. mezi 5. a 6. hodinou ranní proběhne plánovaný výpadek konektivity do Třebíče, z důvodu rekonstrukční práce na dálnici D1.
Délka výpadku by neměla přesáhnout 5 minut.

Za nepříjemnosti spojené s tímto výpadkem se Vám velice omlouváme.

 29.10.2013  Jedna ze služeb provozovaných v TCK a síti ROWANet - NFC průvodce má dalaího uživatele - ZOO Jihlava . Viz. tisková zpráva a např. reportáž ČT.
 8.10.2013 Dnes 8.10.2013, v rozsahu 21:00 - 24:00, by mohlo docházet ke kolísání rychlosti spojení do sítě INTERNET (ISP CESNET) z důvodu změn v routovacích tabulkách. Kolegové ze sítě CESNET plánují rozsáhlé restarty CORE boxů z důvodu aktualizace IOS-XR.
 26.9.2013 Informujeme o plánovaném výpadku trasy do města Přibyslav, který proběhne na trase fy ItSelf (Selfservis).
Termín výluky na trase do Přibyslavi, z důvodu opravy optického kabelu, byl stanoven na středu 9.10. v čase 0:30 - 5:30 .
 18.9.2013

Na základě výsledku zakázky podané Odborem Informatiky Kraje Vysočina "Variantní připojení centra IZS Moravské Budějovice", byla k dneanímu dni ukončena implementace nové opticko-radioreleové trasy na frekvenci 80GHz (platforma ALCOMA ) vítězem - České Radiokomunikace a.s.

 14.8.2013
aktualizováno

V období od 19.8. - 6.9. bude probíhat migrace WAN sítí MPSV z L2 spojnic (Ethernet) na IP VPN (L3) služby. Akce bude znamenat krátký výpadek, který se pokusíme směřovat na období mimo pracovní dobu.

Testovací pracoviatě KoP/HN Jihlava, Vrchlického 16 a KoP/SSP Jihlava, Tolstého 15 již migrací úspěaně proaly.

----

K dneanímu dni (22.8.2013) již bylo úspěaně do MPLS L3 VPN převedeno 5 pracoviať MPSV; 4 na území Jihlavy, 1 pracoviatě v Pelhřimově.

----

K dalaím úspěaně zmigrovaným lokalitách se od 27.8.2013 zařadil Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě.

----

Migrace WAN sítí MPSV do L3 VPN MPLS sítě ROWANet 2 byla dokončena úspěaným převedením lokalit Bystřice nad Pernatejnem a Velké Meziříčí.

 29.7.2013

Od 10:12:49 registrujeme výpadek na konektivitě do města Třebíč. V současné době je tento problém v řeaení firmou zajiaťující do Třebíče datový tunel.

Celková délka výpadku byla námi zaznamenána v délce (h:m:s) 3:26:08.

 3.7.2013  Byl spuatěn RSS informační kanál sítě ROWANet - http://www.rowanet.cz/rss/

 26.6.2013

Dne 26.6. v 11:22 doalo mezi Třebíčí a Jihlavou k přeruaení optického  kabelu při výkopových pracích . Na odstranění závady se pracuje a bude trvat řádově hodiny. Z tohoto důvodu jsou omezeny služby sítě Rowanet pro lokalitu Třebíč. Děkujeme za pochopení.

Obnovení provozu nastalo v 15:09:48, 26.6.2013

  13.5.2013 Dnes jsme připojili město Telč na páteřní routery čistě optickou cestou (do dneaního dne jsme využívali částečně bezdrátovou retranslaci přes Ořechov). Tímto krokem se nabídka stávajících kapacitních a budoucích služeb (pro veřejnou sféru) v městě Telč a blízkém okolí, může dále rozvíjet.
 29.3.2013

Síť ROWANet mění DNS a SMTP relay servery (uvedené jsou totožné pro obě služby).
nse.rowanet.cz [195.93.216.148], [2001:67c:256c:ff1:c3:5d:d8:94]
nsx.rowanet.cz [195.93.216.216], [2001:67c:256c:fc0:c3:5d:d8:9a]

Prosíme o reflektování těchto změn na Vaaich systémech.

 28.2.2013

K dneanímu dni má Kraj Vysočina vaechny své registrované domény chráněny DNSSEC .
Mimo jiné, můžete otestovat na následujících příkladech:
http://dnsviz.net/d/kr-vysocina.cz/dnssec/
http://dnssec-debugger.verisignlabs.com/kr-vysocina.cz

http://dnssec-debugger.verisignlabs.com/rowanet.cz
http://dnsviz.net/d/rowanet.cz/dnssec/

 30.1.2013

Na severní trase sítě ROWANET (směr Havlíčkův Brod) byla úspěaně nasazena 40k DWDM technologie. V tuto chvíli tím posilujeme spoj s Havlíčkovým Brodem (HB) z druhého CORE boxu o 1Gb linku, tedy nyní celkem na 2x1Gb a připravili jsme si i volné kapacity pro Světlou nad Sázavou a Chotěboř.

Vedlejaím produktem bylo rozaíření množství CWDM kanálů v HB o 4 lambdy.

 15.1.2013

Ve spolupráci se sdružením CESNET byly posíleny páteřní linky z Jihlavy na Brno a České Budějovice z 1Gb/s na 10Gb/s. Uplink Kraje Vysočina (resp. sítě ROWANet) do INTERNETu byl následně posílen na 2x1Gb/s do dvou různých modulů v páteřním routovacím boxu CESNETu.

První trasa pokračuje z Českých Budějovic do Prahy, již po aktivním 10Gb/s.
Druhá trasa, z Brna do Prahy, byla v minulém týdnu posílena, mimo současných 2x10Gb/s, o 100Gb/s linku.

Změna připojení sítě ROWANet má hlavní výhody v dostatečném budgetu konektivity a redundantního rozložení zátěže, vč. eliminace možných problémů na jedné z karet routeru sdružení CESNETu.

  19.12.2012  Na KrÚ v nově otevřené budově D proběhla návatěva zástupců sdružení Cesnet a Masarykovy univerzity a prohlídka prostor pro plánovanou realizaci částí akademických projektů CERIT-SC a eIGeR v technologických místnostech Kraje Vysočina. Foto.
 14.12.2012 Omlouváme se za způsobené problémy, opět na trase do Pelhřimova a Pacova, doalo k přeruaení optického kabelu pracovníky SŽDC při povrchových pracech.
  8.12.2012

Oznamujeme Vám neplánovaný výpadek trasy do Pelhřimova a Pacova, z důvodu přetržení optického kabelu. Omlouváme se, na postupu opravy se v tuto chvíli intenzivně pracuje.

ad 19:00 - trasa na Pelhřimov a Pacov byla opravena a kompletní provoz sítě ROWANet se v těchto lokalitách obnovil

  21.11.2012 Časopisem eGovernment a společností KPMG Česká republika byla Vysočina oceněna za nejlepaí projekty v oblasti elektronické veřejné správy.
Pod hlavičkou The Best" byly 19.11.2012 v pražském Obecním domě prvním místem ohodnoceny projekty
"MUZEUM4U" a Digitalizace a ukládání" .

Projekt "MUZEUM4U" - spolupráce s taiwanskou agenturou "Institut pro informační průmysl" přinesla inovativní pohled na systém elektronického průvodce v krajských muzeích. Řeaení spočívá ve využití technologií NFC a QR kodů, kdy návatěvník muzea přistupuje k informacím o exponátu prostřednictvím svého vlastního chytrého telefonu (smartphone).

Projekt Digitalizace a ukládání" - řeaí komplexně problematiku digitalizace dokumentů a ukládání dat pro organizace veřejné správy v kraji v rámci spolufinancování Integrovaným operačním programem.

  20.11.2012 Nově připojeným městem k síti ROWANet se stalo město Jaroměřice nad Rokytnou . Děkujeme vaem za podporu a uskutečněnou práci.
  2.10.2012

Oznamujeme Vám plánované práce na software upgrade CORE boxů sítě ROWANet na 9.-10.10.2012. Ve večerních hodinách 9.10.2012 lze předpokládat krátkodobý výpadek o délce maximálně 30minut. Bližaí informace Vám budeme poskytovat prostřednictvím konferencí.

Děkujeme za pochopení.

  2.10.2012 Nasazení DWDM technologie směrem na Velké Meziříčí bylo dokončeno a uvedeno do produkčního stádia.
Velké Meziříčí a Náměať nad Oslavou jsou tak dalaími technologicky připojenými ORP na duální konektivitu přes CWDM a vícekanálové DWDM spoje z geograficky oddělené infrastruktury sítě ROWANet.

  1.8.2012

Nově připojeným městem k distribuované konektivitě Ministerstva vnitra (ISSDSE, Informační systém dopravně-správních evidencí), se včerejaím dnem stal Pacov. Vysokorychlostí konektivitu do CMS na síti ROWANet využívá Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a Pacov.
Naae konektivita do CMS urychluje např. i aplikace Eliaka a Digitální tachograf na jednotlivých ORP. 
Nový centrální registr vozidel (CRV) bude v CMS zpřístupněn v blízké době. Tento registr je nyní provozován přes síť Internet.
Přímou privátní cestou do CMS, bude CRV bezpečnějaí a rychlejaí.

27.7.2012

Včerejaím dnem byla zavraena migrace aktivních lokalit sítě ROWANet na technologii MPLS L3 VPN. Celá technologická a "generační" výměna boxů proběhla bez větaích problémů. Děkujeme vaem zúčastněným za spolupráci a lze si do budoucna jen přát, aby Odbor Informatiky Kraje Vysočina v úzké spolupráci s informatiky ORP, udržel takto vysokou laťku v území aplikovaných informačních technologií.

27.6.2012

Prvním ORP v Kraji Vysočina, které se k EGON službám skrze sítě ROWANet úspěaně připojilo, bylo Nové Město na Moravě.

 25.6.2012

Od pátku 22.6.2012 jsme úspěaně otestovali přímý routing vyhrazených subnetů jednotlivých ORP Kraje Vysočina do Centrálního místa služeb (CMS), speciálně pak komunikaci vůči serverům ISZR (Informační systém základních registrů).
Síť ROWANet se tak stala první infrastrukturní sítí provozovanou Krajským úřadem v ČR, kde naae ORP (Obce s rozaířenou působností) tuto možnost mají.
Dále pokračujeme i v implementaci služeb Dopravně-správních evidencí.
Tímto krokem chceme docílit kvalitněji poskytovaných služeb občanům Vysočiny na jednotlivých ORP, včetně finančních úspor státu za stávající vyhrazené telefonní linky.

 13.6.2012

 Včera jsme úspěaně zmigrovali do ROWANet MPLS sítě dalaí větaí lokalitu - Havlíčkův Brod. Děkujeme vaem za spolupráci a trpělivost.

 1.6.2012

 Dne 5.6. dojde k plánované odstávce severovýchodní trasy sítě ROWANet. Odstávka se tedy týká zejména Nového Města na Moravě a Bystřice nad Pernatejnem. Obnovení provozu je plánováno do 5:00.
  23.4.2012 Severní větev sítě ROWANet je již plně vybavena DWDM technologií, která posiluje kapacity současných datových linek o redundanci a dostupnost. Plně 2Gbps provoz na CORE boxy naaí sítě, je již v Novém Městě na Moravě, Žďáru nad Sázavou a Bystřici nad Pernatejnem.

  11.4.2012

Pracovní skupina elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina pořádala 5. dubna 2012 výroční Seminář k problematice elektronické bezpečnosti . Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde .
  10.4.2012 Kompetenční centrum pro informatiku Kraje Vysočina pořádalo ve spolupráci se sdružení CESNET v úterý 20. března 2012 `kolení k problematice elektronické bezpečnosti zaměřené na problematiku monitorování provozu sítí a služeb a zajiatění bezpečnosti sítí. Prezentace ze `kolení naleznete zde .
 28.3.2012

Dokončili jsme převod uzlů v Přibyslavi, Žďáru nad Sázavou a Náměati nad Oslavou do nové technologie na naaí síti.

Intenzivně připravujeme lokality Pelhřimov, Telč a Havlíčkův Brod.

   10.3.2012

Úspěaně pokračujeme v migraci uzlů a služeb optické infrastruktury ROWANet do nově používané technologie MPLS v naaí síti.

Kompletně jsou tak převedena města: Nové Město na Moravě, Pacov, Třeať, Třebíč, Velké Meziříčí, Jihlava. Připravujeme Přibyslav, Žďár nad Sázavou a Náměať nad Oslavou.

Mezi nově zmigrované služby využívající plnou funkcionalitu MPLS L3 VPN je složka IZS - HZS.

Dále pokračujeme v nasazení technologie DWDM na severní trase sítě - směrem na Žďár n.S., NMNM a Bystřice n.P. Veakeré naae úsilí je směrováno s ohledem na kapacitní a kvalitativní technologický rozvoj naaí sítě!

   15.2.2012 Ve středu 15. února 2012 proběhlo na Krajském úřadě Kraje Vysočina ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina `kolení pro prodejce hardwaru, softwaru a pro tvůrce webových stránek.  Více informací a prezentace ze akolení naleznete zde .
  14.12.2011 Výsledek spolupráce s Taiwanskou agenturou III - projektu www.muzeum4u.cz  byl mimo jiné uveřejněn v hlavním zpravodaství ČT - viz. Události 14.12.2011
 10.12.2011 Na sobotu 10. 12. 2011 od 7:00 - 17:00 nám byl ohláaen výpadek proudu v budově MěÚ, Pražská 127.
V této době budou vaechny IC technologie v objektu odstaveny.
Odstávka je vynucena výměnou silnoproudého rozvaděče a instalací odečtových elektroměrů související s oddělením budovy MěÚ v areálu Pražská 127.
  8.12.2011

V souvislosti s průběhem projektu ROWANet II. byla úspěaně zmigrována do technologie MPLS první lokalita v naaem kraji. Touto lokalitou se stalo Nové Město na Moravě.

Do konce roku proběhne migrace lokality Třebíč a Jihlava. Paralelně na to probíhá dodávka DWDM infrastruktury pro redundantní optickou konektivitu firmou Optokon.

10.11.2011

Mezinárodní nezávislou neziskovou členskou organizací Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) působící v roli Regionálního internetového registru (Regional Internet Registry, zkratka RIR, podřízen IANA ) poskytující globální internetové zdroje a s nimi spojené služby (IPv4, IPv6 a AS) pro členy v regionu RIPE NCC , byl Kraji Vysočina přidělen adresní rozsah IPv6 PI (Provider Independent) 2001:67c:256c::/48

 1.11.2011 K 31.10.2011 byla předána a oživena nová trasa sítě ROWANet II. do Pacova. Dodavatelem trasy je firma Optokon.  
 11.9.2011 V 10:30 doalo k výpadku napájení centrálního uzlu sítě ROWANet i POP Cesnetu v Jihlavě. Důvodem byla porucha centrální UPS krajského úřadu. Na postupné obnově služeb pracujeme. Katastrofické datum asi má svů
    
© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech