Aktuálně

SANNovou sekci věnující se otázce Datového centra kraje Vysočina (regionální SAN) naleznete ZDE .
Velkoobchodní nabídka pronájmu trasy Jihlava - Řehořov
    V souladu se zněním zadávací dokumentace na realizaci zakázky malého rozsahu s názvem "Posílení krajské optické páteřní sítě ROWANet - využití chrániček v majetku Kraje Vysočina podél silnice II/602" zveřejňujeme vysoutěženou veřejnou velkoobchodní nabídku na pronájem trasy Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava - technologický kontejner HZS, Řehořov pro možný vstup do NGA sítě "Datová dálnice Kamenice". Trasa je realizována jako datový spoj na dedikovaném páru CWDM/DWDM lambd. Cena za pronájem datové trasy je 6.000,- Kč + DPH. Poskytovatelem pronájmu je firma M-SOFT spol. s r. o., Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 579 111, www.m-soft.cz.
    
Novinky
    

14.4.2023 

 

Další obvodní oddělení PČR připojeno k ROWANetu. Dnes se nám podařilo připojit obvodní oddělení PČR v Počátkách k ROWANetu. Celkem máme již připojených 22 obvodních oddělení.

 

17.2.2023  

Dnes byla Polná přepojena na přímou linku. Dnes se nám povedlo nasvítit Polnou pomocí přímého vlákna od nás z Krajského úřadu. Díky tomuto jsme se mohli vyhnout datovému okruhu a nad linkou máme plnou kontrolu. Linku jsme nasvítili pomocí technologie CWDM. 

 

5.1.2023

Výzva byla již několikrát posunuta, nyní je plánována na začátek měsíce června. Vzhledem k blížícímu se datu se i naše nároky a požadavky upřesňují a konečná podoba se začíná pomalu rýsovat. Rádi bychom nový ROWANet postavili na technologii DWDM, technologie CWDM je již zastaralá, a kromě dlouhých tras jako Jihlava - Žďár nad Sázavou nebo Jihlava - Velké Meziříčí bychom rádi použili pasivní DWDM systém. Na delších trasách se bohužel nevyhneme nějakému aktivnímu zesílení tras. 

 

16.6.2022

Finišují práce na tvorbě podkladů pro indikativní nabídky projektu ROWANet III. Tyto nabídky nám pomohou zmapovat jaké technologie, v oblastí optických sítí (pasivní i aktivní), jsou právě na trhu dostupné a jaké technologie budeme moci poptávat a následně použít do výzvy. Při tvorbě podkladů dochází k postupným změnám, podle toho co se dovídáme od jednotlivých potencionálních dodavatelů.

 

5.3.2022

Povedlo se nám připojit k ROWANetu další organizaci v Telči. Touto organizací je Dětský domov. 

 

25.11.2021  

K ROWANetu se připojila další sociální organizace. Jsou to domečky organizace Domov ve Zboží a jejich chráněné bydlení, které se nachází v Jihlavě na Pávově. 

 

5.9.2021

Připojili jsme další pobočku Domova Kamélie. Tato pobočka se nachází v Jihlavě v ulici na Kopci. Jedná se o již druhou připojenou pobočku této organizace k ROWANetu.

 

20.6.2021

Proběhlo posilnění konektivity do CESNETu. Nyní jsme připojeni 2 x 10 Gb + záloha 1 x 10 Gb. Vzhledem ke zvyšujícím se datovým tokům, to byl nevyhnutelný krok pro udržení kvality poskytovaných služeb. 

 

12.3.2021

Vzhledem k blížícímu se evropskému dotačnímu titulu a obměně ROWANetu (ROWANet III.) celý týden probíhalo měření páteřních vláken. Měření jsme prováděli pomocí přístrojů od společnosti PROFiber. Při zápůjčce přístrojů jsme byli zaškoleni zástupci této společnosti pro práci se spektrometrem a OTDR měráky. U vláken jsme měřili délku vlákna, celkový útlum, chromatickou disperzi, polarizační vidovou disperzi, celkový útlum odrazu a nejhorší bodovou reflektanci. Měření bude sloužit jako podklad pro tvorbu zadání pro projekt ROWANet III.                                                                                                                                                                                                                          

2.12.2020

Proběhlo připojení výjezdové stanice Hasičského zachranného sboru Kraje Vysočina a obvodního oddělení Policie České republiky ve Velké Bíteši k ROWANetu. Jsou to první dvě připojené organizace na ROWANet ve Velké Bíteši. Vzhledem k velikosti metropolitní sítě budované městem jsou převážně využita vlákna ve vlastnictví města Velká Bíteš.

 

4.11.2020

Byla připojena na ROWANet pobočka Domova Kamélie v Třešti. Doufáme, že v budoucnu se nám podaří připojit více poboček tohoto zařízení pro jejich lepší dostupnost.

 

23.7.2020

Byla dokončena zakázka na vybudování přípojek pro čtyři nové příspěvkové organizace v Humpolci. Těmito organizacemi jsou Dětský domov, Domov pro důchodce, Gymnázium a Školní statek. Všechny organizace jsou nasvíceny a již využívají služby distribuované ROWANetem.

 

15.1.2020

První připojená organizace na ROWANet v Polné. Díky datovému okruhu, který jsme získali do Polné jsme mohli nasvítit výjezdouvou stanici Hasičského zachranného sboru ve Varhánkově ulici.

 

6.11.2019

Posílení severu (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem) - byly nasvíceny (na šedém vlákně) 10 Gb linky mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě a druhá linka mezi Žďátem nad Sázavou a Bystřicí nad Pernštejnem. Linky byly nasvíceny z důvodu vyšších datových toků v těchto lokalitách.

 

4.10.2019

Nově byla nasvícena trasa do Velké Bíteše přes Velké Meziříčí. Tato trasa je uskutečněna pomocí technologie DWDM a má rychlost 10 Gb.

 

2.10.2019

 Zveřejněn nový návod na konfiguraci služby EDUROAM

 

30.9.2019

Zveřejněn přehled služeb Technologického centra Kraje Vysočina a sítě ROWANet

 

31.8.2018

Nové optické trasy v majetku Kraje Vysočina financované částečně z IROPu do Telče, Humpolce a Velké Bíteše. Telč a Humpolec již "jedou" po nových trasách, Velká Bíteš ještě čeká na nasvícení.

 

23.10.2017

Na vybraných páteřních linkách testujeme 10 Gb technologie. Aktuálně jsou zprovozněné 10 Gb spoje na technologii DWDM do Nového Města na Moravě, Třebíče a Havlíčkova Brodu, na technologii CWDM do Havlíčkova Brodu s tím, že Havlíčkův Brod má plnou konektivitu 20 Gb LACP. Původní 1 Gb spoje jsou stále plně funkční a jsou v režimu záložního spoje. V případě, že by došlo k výpadku 10 Gb linky, provoz automaticky přepadá na 1 Gb linku.

 

13.7.2017
Začátkem června 2017 byla síť ROWANet propojena s privátní sítí Evropské unie TESTA NG. Požadavek na konektivitu do této sítě vznikl na základě projektů, řešených Krajem Vysočina v oblasti přeshraniční výměny dat. Připojení ROWANetu k síti TESTA NG je ralizováno prostřednictvím Krajského konektoru CMS 2.0 ve správě NAKIT a bude sloužit Kraji Vysočina k přímé a bezpečné komunikaci s partnery v rámci celé EU.

Síť TESTA NG je privátní síť Evropské unie, izolovanou od Internetu, která umožňuje různým státním institucím, ministerstvům a úřadům komunikovat napříč zeměmi Evropské unie s cílem přenosu rychlou a bezpečnou cestou mezi všemi partnery. Úroveň bezpečnosti v síti TESTA NG dosahuje stupně „vyhrazené" v souladu se všemi regulačními a bezpečnostními opatřeními rady EU.


13.7.2017

ROWANet je používán některými ORP k přístupu k tzv. správním evidencím prostřednictvím spoje sítě ITS. Nyní je tato služba dostupná také prostřednictvím krajských konektorů CMS. K 15. 6. 2017 bylo úspěšně přepojeno do prostředí sítě ROWANet dalších 6 ORP. Díky výborné spolupráci s jednotlivými pracovníky dotčených úřadů obcí s rozšířenou působností trvala celá akce necelé dvě hodiny a doba výpadku poskytování služby správních evidencí v jednotlivých lokalitách byla v řádu jednotek minut.

 

4.10.2016

Kraj Vysočina podepsal s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Memorandum o sdílení služeb a sítí. Předmětem memoranda je koordinovaný postup při výstavbě, užívání, inovaci a dalším rozvoji neveřejných telekomunikačních sítí subjektů veřejné správy a jejich elektronických služeb. Cílem memoranda pak je společné využití optické kabelové sítě ŘSD ČR, optické kabelové sítě ROWANet, provozované Krajem Vysočina.

 

23.6.2016

Muzeum Třebíč se stalo první příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, propojenou kompletně na IPv6. Propojeny jsou 3 lokality, a to pracoviště v Třebíči, Moravských Budějovicích a hosting serverové technologie v TCK KrÚ. Využitý adresní rozsah je z PI rozsahu IPv6, který jsme získali jako LIR.

 

10.3.2016

Pro zajištění potřeb, nezávislosti a rozvoje zdrojů v oblast IPv4 i IPv6 pro provoz sítě Rowanet jsme se stali členem sdružení RIPE NCC, které zajišťuje pro Evropu (a Střední východ, roli Regionální internetového registru (Regional Internet Registry, zkratka RIR, podřízen IANA) a poskytujíce globální internetové zdroje a s nimi spojené služby (IPv4, IPv6 a AS Number resources) pro členy v regionu RIPE NCC. Členové jsou zejména poskytovatelé připojení k internetu (Internet service providers) v roli Lokálního internetového registru (LIR).

Zároveň došlo k přistoupení monitoringu našeho stávajícího autonomního systému AS48091 s využitím Atlas RIPE Probe #26879, kam budou zařazeny i nové rozsahy.
 
27.1.2016

Ve středu 27. 1. 2016 byla oživena podstatná část MAN Chotěboř. V přípojných místech krajských organizací byly instalovány CE prvky. Mezi připojenými organizacemi jsou chotěbořské střední školy, Základní škola a praktická škola a výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina. Po dokončení optické trasy v průběhu jara tohoto roku bude dokončeno i připojení obvodního oddělení Policie ČR.

Spoje byly realizovány na standardní jednovláknové technologii WDM na vlnových délkách 1310 a 1550 nm s maximální přenosovou rychlostí 1 Gb. MAN Chotěboř tak zprostředkuje služby sítě ROWANet dalším organizacím.

 

 

16.11.2015

Do sítě ROWANet byla připojena výjezdová stanice HZS ve Světlé nad Sázavou.

 

17.6.2015

Krajské technologické centrum dokončuje další ze svých služeb v oblasti hostingu systémů pro veřejnou správu. Tentonkrát jde o systém CROSEUS společnosti Dynatech (více viz. tisková zpráva).

 

20.4.2015
V síti ROWANet jsme (jako jediný kraj v ČR) úspěšně implementovali síťovou distribuci aplikace CRŘ (Centrální registr řidičů) z CMS (Centrální místo služeb), prostřednictvím vyhrazené sítě ITS-MVČR. Ověřila se tak cesta k bezpečné a v ČR i unikátní redistribuci služeb pro výkon Veřejné správy.
Při této implementaci jsme spolupracovali zejména s kolegy z fy I.CZ a ČP o.z (MVČR). Z ORP na Vysočině testovali přístup Humpolec a Magistrát města Jihlavy.
 
8.1.2015

Počínaje dnešním dnem, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - Cestmistrovství Humpolec , začala aktivně využívat novou optickou trasu do jejich sídla v Humpolci. Stala se tak první aktivně připojenou organizací, která odebírá služby sítě ROWANet v tomto městě.

 

19.12.2014

Město Humpolec se, počínaje dnešním dnem, zařadilo do neustále se rozrůstající množiny připojených měst k síti ROWANet. Naše úsilí se podařilo realizovat i ve spolupráci s městem Humpolec, kolegy ze sdružení CESNET a fy SpaceCOM. 

 

26.9.2014

Úspěšně jsme připojili obec Oslavice (u Velkého Meziříčí) na optickou páteřní infrastrukturu sítě ROWANet. Obecní úřad i ZŠ tak mohou plně využít veškerých poskytovaných služeb pro subjekty VS, které jsou na síti ROWANet nabízeny.

 

22.9.2014
V období květen až červenec 2014 byly na webech obcí druhého a třetího stupně hledány informace o elektronických službách obcí, jako např. možnost objednávání se na úřad, databáze akcí, speciální web elektronické podatelny, webový diskuzník, klikací rozpočet, on-line podání, existence MAN sítí, standard IPV6, rozšíření technologie DNSSEC, veřejná wi-fi, portál GIS, portál ÚKM atd.

Výsledek je k dispozici v systému KEVIS v evidenci IT služby měst.

 


Všem ORP a POÚ byl zřízen přístup pro editaci. Každá obec tak má možnost po přihlášení kdykoliv údaje aktualizovat.
Pokud nemáte přihlašovací údaje k dispozici, můžete o jejich zaslání požádat Táňu Mrázkovou (mrazkova.t@kr-vysocina.cz).

 

Prosíme o kontrolu a případnou aktualizaci získaných informací.

Všem, kteří se zapojí, předem děkujeme!


22.9.2014 
Byla posílena trasa do Chotěboře na aktuálních 2x1Gb, opět v topologii dvojité hvězdy z CORE naší sítě v Jihlavě.

Město Havlíčkův Brod bylo opticky posíleno o 16ti kanálový CWDM modul z Jihlavy, který bude využit mj. i pro navazující trasy - Světlá nad Sázavou, Chotěboř.

 
28.8.2014 
Mezi připojené lokality přibyla jednotka profesionálních hasičů v Moravských Budějovicích (jejich společné centrum s SDH Moravské Budějovice), obec Dolní Krupá (připojen MěÚ, ZŠ, MŠ, Knihovna). Dále pracujeme na připojování detašovaných pracovišť a budov nově sloučených SŠ (středních škol), ať již pomocí vrstvy L2, tak i L3VPN v naší MPLS síti ROWANet.

Skrze naši síť jsme začali tunelovat Kamerový systém obce Stonařov na OOPČR v Třešti.

 
30.7.2014 

Kraj Vysočina dokočil vývoj Registru sítí. Zveme Vás tímto ke sdílení informací o topologii a možnostech sdílení sítí ve vlastnictví subjektů veřejné správy! 

 

7.7.2014
Srdečně Vás zveme k jubilejnímu festivalovému setkání - " INTERNET v Telči ".
Ano, uplynulo totiž již 10 let od schválení výstavby první veřejnoprávní sítě v ČR - projektu ROWANet . Z tohoto důvodu bude podtitul znít - " Veřejnoprávní sítě - 10 let po velkém třesku ".

Jak se na tyto projekty nahlíží dnes? Jaký je jejich dalaí rozvoj a služby? S jakými tématy se potkávají v souvislosti s dneaními trendy bezpečnosti a mobility? Nejen pro zástupce krajů, měst a obcí, ale také odborné veřejnosti, je určen seminář, který proběhne v Hotelu U Hraběnky dne 6. srpna 2014.

 
6.5.2014 

 Od ledna tohoto roku jsme zaznamenali a s dodavatelem řešíme, náhodnou nedostupnost služeb distribuovaných ve VPLS L2 VPN naší MPLS sítě ROWANet na prvcích Hewlett-Packard (HP).

V minulém týdnu proběhla investigace s oddělením výzkumu a vývoje (R&D) fy HP v Číně. V rámci investigace proběhla simulace chyby ve VPLS instancích a byla informatiky KrÚ vůči R&D dostatečně vysvětlena a popsána. Následně byly veškeré diagnostické úkony R&D sledovány informatiky Kraje Vysočina, zastoupením fy HP v ČR a jejich kolegy z Austrálie.
Nyní probíhá následná analýza výstupů investigace ze strany R&D.
Předpokládáme, že dojde ve výhledu několika málo týdnů k vyřešení problému upgradem firmware na CORE prvcích naší sítě. 

 

21.11.2013 

Na konci roku 2013 bude ukončen provoz bezdrátové sítě ROWANet-Private z důvodu naprosto minimálního využití. Posledních pár uživatelů kteří se autorizovali do této sítě bude "přemigrováno" na služby sítě ROWANet-Public, eduroam či 3G sítě. RIP SSID:ROWANet-Private. 

 

13.5.2013 

Dnes jsme připojili město Telč na páteřní routery čistě optickou cestou (do dnešního dne jsme využívali částečně bezdrátovou retranslaci přes Ořechov). Tímto krokem se nabídka stávajících kapacitních a budoucích služeb (pro veřejnou sféru) v městě Telč a blízkém okolí, může dále rozvíjet. 

 

28.2.2013 
K dnešnímu dni má Kraj Vysočina všechny své registrované domény chráněny DNSSEC .
Mimo jiné, můžete otestovat na následujících příkladech:

 

 

19.12.2012 

Na KrÚ v nově otevřené budově D proběhla návatěva zástupců sdružení Cesnet a Masarykovy univerzity a prohlídka prostor pro plánovanou realizaci částí akademických projektů CERIT-SC a eIGeR v technologických místnostech Kraje Vysočina. Foto

 

27.6.2012 

Prvním ORP v Kraji Vysočina, které se k EGON službám skrze sítě ROWANet úspěšně připojilo, bylo Nové Město na Moravě. 

 

25.6.2012
Od pátku 22.6.2012 jsme úspěšně otestovali přímý routing vyhrazených subnetů jednotlivých ORP Kraje Vysočina do Centrálního místa služeb (CMS), speciálně pak komunikaci vůči serverům ISZR (Informační systém základních registrů).
Síť ROWANet se tak stala první infrastrukturní sítí provozovanou Krajským úřadem v ČR, kde naše ORP (Obce s rozšířenou působností) tuto možnost mají.
Dále pokračujeme i v implementaci služeb Dopravně-správních evidencí.
Tímto krokem chceme docílit kvalitněji poskytovaných služeb občanům Vysočiny na jednotlivých ORP, včetně finančních úspor státu za stávající vyhrazené telefonní linky.

 

          
    
© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech