Kde se připojit

Třebíč, Střední škola stavební
SSID:
ROWANet-Public, eduroam
Adresa:
Kubišova 1214/9, Třebíč
Popis:
indoor hotspot v serverovně, kabinetě
Kontakt:
Radek Brychta, OI KrÚ, 564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz


<<<<<     >>>>>

Zpět

© 2007 Kraj Vysočina - Odbor informatiky
Programming by MC Tech